Mgr. Daniel Hrbáč

advokát
zapsán u České advokátní komory pod evidenčním číslem 9189

- absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1997.
- od roku 1997 pracoval jako advokátní koncipient.
- od října 2001 je advokátem.

Vykonává generální praxi.

Poskytuje právní pomoc i v anglickém jazyce.