Mgr. Hana Hřebenářová

advokátka
zapsána u České advokátní komory pod evidenčním číslem 9129

- absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1998.
- od roku 1998 pracovala jako advokátní koncipientka.
- od srpna 2001 je advokátkou.

Ve své praxi se soustředí na právní pomoc neziskovým organizacím, dotační programy a obchodně - závazkové vztahy.

Poskytuje právní pomoc i v německém jazyce.