Mgr. Eva Kantoříková

advokátka
zapsána u České advokátní komory pod evidenčním číslem 11191

- absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002.
- od roku 2002 pracovala jako advokátní koncipientka.
- od dubna 2006 je advokátkou.

Ve své praxi se soustředí na právo sociálního zabezpečení, právní vztahy k nemovitostem a právní pomoc imigrantům.

Poskytuje právní pomoc i v anglickém jazyce.